نقش روابط عمومی در توسعه پایدار محیط زیست

نقش روابط عمومی در توسعه پایدار محیط زیست

روابط عمومی چه نقشی در توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست دارد؟ این سوالی است که شاید ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول داشته است و در پاسخ به آن ابتدا باید دانست که توسعه پایدار مبتنی بر حفظ محیط زیست چیست سپس بررسی کرد که نقش روابط عمومی در این عرصه چیست.؛
نامگذاری ۱۱ شهریور به عنوان روز ملی صنعت چاپ

نامگذاری ۱۱ شهریور به عنوان روز ملی صنعت چاپ

نامگذاری ۱۱ شهریور ماه هر سال به عنوان روز ملی صنعت چاپ ایران و درج آن در تقویم مناسبت های ملی نشان از اهمیت جایگاه و نقش فاخر و تاثیرگذار صنعت فرهنگی و راهبردی چاپ به عنوان پیشران توسعه فرهنگی آموزشی اقتصادی و صنعتی دارد .؛
دوگانه های کرونایی و سربازگیری از میان قربانیان!

دوگانه های کرونایی و سربازگیری از میان قربانیان!

برخی پدیده ها هستند که علاوه بر تحمیل خود، یک شبکه مسائل را هم تحمیل می کنند. دوگانه های متعدد می سازند و انسان را در برابر وجوه مختلف قرار می دهند که هر کدام نه تنها از ضروریات زندگی که از اولیات زنده بودن است.؛