عدم حمایت های لازم تولید فیلم «جانباز» را متوقف کرده است

عدم حمایت های لازم تولید فیلم «جانباز» را متوقف کرده است

شکوفه گفت:تولید فیلم جانباز به خاطر عدم حمایت های نهادهای متولی و نبود سرمایه‌گذاران مطمئن متاسفانه فعلاً متوقف شده اما ما همچنان با قدرت در حال تلاش هستیم تا بتوانیم این فیلم را که به نوعی یکی از افتخارات استان و مشهد محسوب می شود، به سرانجام برسانیم. ؛
" alt="" title="" alt="" />