پیگیری 13 اولویت کمیته شناسایی ظرفیت های قانونی وصول مطالبات از دولت و دستگاههای اجرایی در سال 1401؛
کارنامه عملکرد آستان قدس در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

کارنامه عملکرد آستان قدس در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

سرمایه‌گذاری عظیم آستان قدس رضوی در شهرستان سرخس، بستر لازم برای تبدیل منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان به کریدور ترانزیتی را فراهم کرده تا با تحقق کامل آن، تحولی بزرگ رقم بخورد و عواید آن عاید تمام کشور، به ویژه ساکنان این شهرستان شود. ؛
درخواست پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای فاز یک خط سه قطار شهری از دولت

درخواست پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای فاز یک خط سه قطار شهری از دولت

ارجائی درخصوص تعاملات شهرداری با وزیر کشور گفت: درخواست ما پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای فاز یک خط سه قطار شهری است و در صورت کمک دولت این آمادگی وجود دارد که در فاز بعدی قسمت غربی شهر مشهد یعنی قاسم‌آباد را به هسته مرکزی شهر متصل کنیم.؛