admin

استقبال عمده مالکین فریمانی برای کشت کلزا

استقبال عمده مالکین فریمانی برای کشت کلزا

کاظمی از استقبال عمده مالکین برای کشت کلزا در این شهرستان خبر دادوافزود: تا کنون کشاورزان کل مالک حدود 100 هکتار از اراضی خود را به کشت کلزا با ارقام روهان، هیدرومل و اکاپی اختصاص داده اند و امید است افزایش سطح کشت کلزا همچنان ادامه داشته باشد.؛
جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره استانی روز ملی صنعت چاپ ایران

جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره استانی روز ملی صنعت چاپ ایران

اولین جلسه شورای سیاستگذاری بیست و یکمین جشنواره بزرگداشت روز ملی صنعت چاپ استان خراسان رضوی با حضور معاون فرهنگی و رسانه‌ای، رئیس اتحادیه صنعت چاپ استان، سرپرست اداره امور چاپ و ایزدی کارشناس امور چاپ تشکیل گردید. ؛
برداشت بذر از مزارع کاهو بذری شهرستان مه ولات

برداشت بذر از مزارع کاهو بذری شهرستان مه ولات

ساربان گفت: بذر به عنوان اندام اصلي تكثير و بقاي گياهان زراعي و مهمترين نهاده توليد محصولات زراعي، به عنوان پایه تولید کشاورزی، مهمترین عامل تامین غذا بوده و نقش بسیار مهم و راهبردی در تامین امنیت غذایی و سلامت کشور دارد.؛